ซ่อมแซมถนนเส้นหนองหลัก-โยธา

ซ่อมแซมถนนเส้นหนองหลัก-โยธา
หลังจากหน้าฝนผ่านไป เราก็ออกไปซ่อมแซมถนน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเราเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ และความสะดวกสบายของพี่น้องเรา
Admin Nonglak

Share: