วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสุดสาคร ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม และเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวฯ จำนวน 39 ราย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

Share: