โครงการลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักแห่งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสุดสาคร ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักแห่งที่ 1

 

Share: