งานประเพณีบุญแข่งเรือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี  และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอไชยวาน ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีบุญแข่งเรือตำบลหนองหลัก ประจำปี 2565ฯ เพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายสุดสาคร ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก พร้อมพนักงานส่วนตำบลหนองหลัก ให้การต้อนรับ   

Share: