องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญแข่งเรือตำบลหนองหลัก ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565

รับชม กิจกรรมการแข่งขันเรือพาย 9 ฝีพาย/ชมขบวนแห่เรือกลาง/ชมการประกวดขบวนฟ้อนรำ

Share: